Photo Gallery

महामहिम राष्ट्रपतिज्यूबाट राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रम स्थलगत निरीक्षण महामहिम राष्ट्रपतिज्यूबाट राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रम स्थलगत निरीक्षण
May 23, 2012
मिति ०६९।१।२८मा राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रम अर्न्तर्गत धनुषा जिल्लाको भरतपुर गा.वि.स.को चुरे क्षेत्रको चारनाथ खोलाको अतिक्रमण ०६८पौष २३, २४, २५ र २६ मा हटाइएका अतिक्रमित क्षेत्रमा हरीयाली कार्य कार्यक्रमहरुको स्थलगत निरीक्षणको क्रममा महामहिम राष्ट्रपतिज्यूलाई सोही क्षेत्रमा क्षेत्रीय वन निर्देशक राजदेव प्रसाद यादवज्यूबाट सम्पन्न ब्रिफिङ...
4 Photos
Foregin Student Field visit Foregin Student Field visit
February 15, 2012
Student of university of Copenhagen, Denmark visited the Information Center of CRFD, Forest Complex of Makwanapur, Rani C.F. Makwanapur
11 Photos