News & Notices

 • निजामति कर्मचारीलाई व्यापार व्यवसाय वा अन्य कार्य गर्न पूर्व स्विकृती दिने सम्बन्धी मापदण्ड २०७३
  2017-03-03 - Notices
  निजामति कर्मचारीलाई व्यापार व्यवसाय वा अन्य कार्य गर्न पूर्व स्विकृती दिने सम्बन्धी मापदण्ड २०७३

 • गोष्ठी
  2017-02-14 - Notices
  आ.ब. ०७४/०७५ को लागी क्षेत्रीय योजना तर्जुमा गोष्ठी तपसिलको मिति, समय र स्थानमा संचालन हुने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ । साथै गोष्गुठी सम्बन्धी पत्र तथा मार्गनिर्देशन यसै बेव साईट को Resource Center बाट डाउनलोड गर्न सकिने व्यहोरा समेत जानकारी गराईन्छ ।

 • परिपत्र
  2016-08-01 - Notices
  विभिन्न मितिमा भएका परिपत्रहरु यस वेवसाईटमा राखिएको छ । कृपया यस निर्देशनालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुलाई डाउनलोड गरी हेर्नुहुन जानकारी गराईन्छ ।

 • view archives